Tolkning af min personlige Adize profil

Enhver leder vil være en form for hybrid af disse fire roller, forstået på den måde, at vi ikke kun udfylder én af rollerne. En leder kan til gengæld ikke udfylde alle rollerne i lige stor grad, men det er dog påkrævet, at alle ledere hver især behersker alle de fire roller i en vis grad. En leder må således ikke være blank i nogen af dem (have et 0).

Adizes benytter følgende kodesystem:

  • Stort bogstav fx P, A, E eller I betyder stor varetagelse af pågældende rolle
  • Lille bogstav fx p, a, e eller i betyder nogen varetagelse (som minimum opmærksomhed på rollen)
  • Et 0 for en af rollerne betyder mangelfuld varetagelse af rollen

Budskabet i Adizes' lederrolleteori er, at en leder skal kunne spille alle fire roller til minimum et lille bogstav. Eksempler på en leder kunne være Paei, paEI, pAeI.

I denne test kan du fx tolke dine resultater som store bogstaver, hvis din score udgør 33% eller mere. Der er ikke fastsat nogen bestemte grænser for, hvornår en rolle kan udgøre et stort bogstav. Det eneste man kan sige er, at der skal være en markant forskel på den score, der giver et stort bogstav og den score, der giver et lille bogstav.

Hvis du har 25% på hvert af de fire roller, så ville Adizes sige, at du ikke kan have fire store bogstaver. Du må nødvendigvis have nogle stærke og nogle svage sider i dit lederskab.

Image: 
springboard: