Egobehovet-1

Det egoistiske behov kan opdeles i to typer - behovet for selvagtelse, selvtillid og behovet for anerkendelse.

Vi har således både et behov for at kunne lide os selv og et behov for at have vished om, at andre også værdsætter os.

Image: 
springboard: