Tolkning af Maslows behovspyramide

Maslow fokuserer på medarbejderens liv og tilværelse bredt set. Det betyder, at en bedømmelse af lønniveauet hos Maslow involverer medarbejderens livssituation.

Dvs. at på nogle tidspunkter i livsforløbet vil selv en ringe lønforhøjelse virke motiverende, fordi der er behov for pengene.

Maslows forståelse af behov skal ses som en individbaseret behovsdækning, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder har sit eget individuelle syn på, hvornår et givent behov er opfyldt.

Image: 
springboard: