Udvikling af den enkelte persons behov

Maslow påpeger, at behovene i behovspyramiden skal dækkes nedefra og opefter, således at de fysiske behov til en vis grad dækkes før tryghed/sikkerhedsbehovet og så fremdeles.

Maslows forståelse af behov skal ses som individbaseret, hvilket betyder, at dækning af de enkelte behov vil være forskellige fra person til person og samtidig vil dækningen også afhænge af den nuværende livssituation.

Fx kan tryghed i ansættelsen samt visheden om, at arbejdspladsen kan sikre medarbejderen et langt og sundt arbejdsliv, være en afgørende faktor i nogen sammenhænge.

For det sociale behov vil det være vigtigt, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø, og at kan skabe gode mellemmenneskelige relationer.

For at få dækket egobehovet vil ros og anerkendelse være et vigtigt element. For selvagtelse/selvtillid kan det også være vigtigt, at virksomheden er en anerkendt og respekteret arbejdsplads.

I en arbejdsmæssig kontekst kan selvrealiseringen dækkes via nye, kreative og udviklende opgaver. Men forudsætningen er dog, at medarbejderen selv er klar – altså har fået dækket de nederste behov først.

Image: 
springboard: