Motivationsfaktorer

Motivationsfaktorer vedrører selve arbejdet og dets udførelse.

Disse er med til at skabe tilfredshed og dermed også en mere vedvarende motivation.

Fx ansvar, udviklings- og handlemuligheder.

Image: 
springboard: