Vedligeholdelsesfaktorer

Vedligeholdelsesfaktorer udgør rammerne omkring arbejdets udførelse.

Disse er med til at stabilisere opfattelsen af arbejdspladsen, så der ikke opstår utilfredshed.

Det kan dreje sig om fx arbejdsforhold, sikkerhed i jobbet og menneskelige relationer.

Image: 
springboard: