Tolkning af Herzbergs motivationsteori

Herzbergs teori har fokus på arbejdslivet.

Sammensætningen af faktorer er ifølge Herzberg afgørende for den motivationsmæssige effekt.

Opfyldelse af vedligeholdelsesfaktorer vil således ikke medføre tilfredshed, men blot hindre utilfredshed. Derfor vil der i bedste fald være tale om en motiverende effekt på kort sigt. Skal der skabes tilfredshed og en mere vedvarende motivation, må motivationsfaktorerne tages i anvendelse.

Fx er løn udelukkende en vedligeholdelsesfaktor. Med andre ord kan løn kun virke motiverende på meget kort sigt. Ses lønforhøjelse, bonus og frynsegoder derimod som en anerkendelse for vel udført arbejde, er det muligt at tale om en motiverende effekt.

Image: 
springboard: