Udvikling af motivation ifølge Herzberg

Opfyldelse af vedligeholdelsesfaktorer vil ikke medføre tilfredshed, men blot hindre utilfredshed. Derfor vil der ikke være tale om nogen motiverende effekt.

Skal der skabes tilfredshed og en mere vedvarende motivation, må motivationsfaktorerne tages i anvendelse.

Udgangspunktet er, at så længe en medarbejder i rimeligt omfang får opfyldt et behov for købekraft i form af en acceptabel løn, er der blot tale om vedligeholdelsesfaktorer.

Motivationsfaktorerne aktiveres først, når der er tale om dækning af fx udviklings- og handlemuligheder.

Fx når en medarbejder lærer noget nyt, får nye udfordringer og tildeles mere ansvar.

Image: 
springboard: