Tillid

Den sociale tillid er baseret på tilliden mellem teammedlemmerne, men skal også ses i forhold til den øvrige organisation.

Tillid handler om troværdighed og om, hvorvidt man kan regne med hinanden.

Image: 
springboard: