Tolkning af min personlige Adize profil

Enhver leder vil være en form for hybrid af disse fire roller, forstået på den måde, at vi ikke kun udfylder én af rollerne. En leder kan til gengæld ikke udfylde alle rollerne i lige stor grad, men det er dog påkrævet, at alle ledere hver især behersker alle de fire roller i en vis grad. En leder må således ikke være blank i nogen af dem (have et 0).

Adizes benytter følgende kodesystem:

Artikler om Ledelse i Praksis

4. udgave

Bliv bevidst om dine læringspræferencer

Den visuelle læringspræference
referer til, at du foretrækker at bruge synssansen i læringssituationen. Du lærer ved at læse om eller se tingene. Personer med visuelle læringspræferencer husker normalt i billeder, taler hurtigt og bruger ofte ord og vendinger, der viser, at de tænker i billeder.

Prioritering af lederens basale opgaver

Instrumentelle opgaver
De instrumentelle opgaver dækker over de faglige og tekniske områder. Dette omfatter bl.a. planlægning, udførelse og kontrol af virksomhedens opgaver. Det svarer i store træk til Fayols funktioner, som beskrevet i Ledelse i praksis 4. udgave, kapitel 3. Instrumentelle opgaver kan siges at være kernen i lederjobbet, men de har forskellig udformning afhængig af ledelsesniveau, fordi kompleksiteten, usikkerheden og kravene til viden er vidt forskellige. Se karakteristikken af ledelsesniveauer på figur 3.4.

Hvordan kan jeg arbejde med at ændre min profil?

Set ud fra Blake og Moutons ledergitter vil en ideel og afbalanceret ledelsesstil være en ledelsesstil, hvor du har en score, som ligger på linjen fra 5,5 til 9,9. Ligger din score over og til venstre for denne linje (i retning af Hyggeonkel) kan du træne dig selv i et øget fokus på produktionen. Ligger din score under og til højre for denne linje kan du tilsvarende træne dig selv i et øget fokus på dine medarbejdere.

Pages

Subscribe to localhost RSS